MČR CHEB - Informace k COVID testůmczechkartopen, 28.4.2021

Vážení přátelé,

chápeme, že všichni již netrpělivě čekáte na přesnější informace k tomu, jakým způsobem bud probíhat kontrola testů  na COVID 19 v rámci podniku MČR Cheb. Tímto Vás chceme požádat o velkou shovívavost, protože informace uvolňujeme tak, jak se nám vůbec daří některé věci organizačně zajistit. Již dopředu Vás chceme požádat o maximální ukázněnost a dodržování nařízených opatření, protože je velice pravděpodobné, že dojde ke kontrole ze strany KHS Karlovarského kraje a my bychom byli jen velice neradi, aby první letošní závody byly také posledními.

Úvodem je třeba říci, že získat stanovisko MZ CR nebylo jednoduché a jakkoliv povinnost PCR testů účast významně komplikuje, prosíme Vás o pochopení. Víme, že v posledních dnech můžete v médiích vidět značné rozvolnění a na některé masové sporty MZ CR z povinností testů značně slevilo. Snažíme se ještě zjistit, zda by nedostačovaly antigenní testy, ale zatím to tak není. Musíme tedy vycházet z toho, co máme aktuálně povoleno a o případné změně Vás budeme informovat.

 

DATUM TESTOVÁNÍ

Abychom odstranili pochybnosti, sdělujeme, že ( a to pouze pro účely COVID testů ) považujeme za začátek sportovního podniku datum otevření sportoviště pro příjezd účastníků. Budeme tedy schopni uznat testy, kde k testování dojde nejdříve dne 4.5. 2021 nebo později.

 

VSTUPNÍ FILTR

Oficiální příjezd na areálu v Chebu bude povolen ve čtvrtek 6. dubna 2021 od 9:00 hod. Po dohodě s majitelem okruhu je možné realizovat dřívější příjezd, např. ve středu, avšak dne 6.5.2021 VŠECHNY OSOBY AREÁL OPUSTÍ NEJPOZDĚJI DO 8:45  a projdou vstupním filtrem.

Při vstupu všechny osoby včetně dětí a doprovodů doloží na papír vytištěné

1. Self-reporting formulář, který je ke stažení ZDE.

2. Přílohou vytištěnou sms, která byla osobě zaslána jako výsledek testu nebo potvrzení lékaře o absolvování testu. 

 

Již předem Vás žádáme, abyste tyto dokumenty  měli připraveny a byli připraveni na to, že před vstupem do areálu můžete déle čekat.  Nebudou Vám kontrolovány telefony, sms nebudete ani přeposílat, pouze Vás žádáme o vytištění nebo ruční opis sms jako přílohu SRF formuláře.

Další informace budeme do tohoto článku průběžně doplňovat

Děkujeme za Vaší důvěru a trpělivost

czechkartopen.cz

 

 czechkartopen  28.4.2021 Zpět na seznam článků

Další články

Všechny články