Přihlášky na sezonu 2020 spuštěny!

Tisková zpráva - novinky před sezonouPR AKMT, 21.2.2017

Vážení motokároví přátelé,

dovolujeme si Vás všechny informovat o novinkách v dění okolo pořádání Poháru AČR v kartingu 2017.

V pondělí 20. 2. 2017 proběhla v sídle AČR schůzka mezi zástupci Autoklubu Moravská Třebová a členů VV SK AČR. Informovali jsme výkonný výbor o aktuálním stavu příprav na novou sezonu a diskutovali některé organizační záležitosti.

Probrali jsme a komunikovali nejasnosti například ohledně vydávání pneumatik pro třídy BABY 60 a MINI 60, kdy i pro Pohár AČR předpisy nařizovaly vydávání v ÚP oproti voucheru. Byla nám přislíbena úprava řádů tak, aby odpovídala praxi z loňské sezony, tzn. jezdci si pneumatiky opatří sami přímo u dodavatele.

Dále byly diskutovány možnosti společné rozjížďky kategorií KZ2 a KZ2 Gentleman, především co se týká předpisů minimální ujeté vzdálenosti. Pro zatraktivnění závodů kdysi skvěle obsazené královské třídy toto považujeme za správný krok, samozřejmě při zachování odděleného bodování. Tento zásah do systému rozjížděk bude ještě probrán ze strany zástupce jezdců ve VV SK AČR přímo s jezdci a na závodech řešen operativně dle počtu přihlášených.

Také jsme vyjádřili naši obavu z dalšího nekonzistentního rozhodování sportovních komisařů i jejich přístupu k jezdcům jako takovým. Jsme si vědomi přímého dopadu práce SK na výsledky závodů a celkový obraz sportovního podniku. Někteří jezdci pak mohou odjíždět s pocitem křivdy, protože kompetentní lidé mnohdy nebyli schopni danou situaci vysvětlit tak, aby jezdci přesně věděli, co udělali špatně a mohli dané situaci příště předcházet. Byť chápeme, že incidenty mohou být hraniční a jejich posouzení nebývá lehké. Využijeme z naší strany všechny naše možnosti k tomu, abychom pomohli práci sportovních komisařů zlepšit, třeba i cestou výchovy nových – bez dlouholetých vazeb a vztahů k jednotlivým značkám.

Rádi bychom Vás také krátce seznámili se současnou situací v AKMT, potažmo v pořadatelském týmu. Jistě se mnohým z Vás donesly informace o názorových neshodách, které vyústily v pokus odvolat celé vedení AKMT. Většina hlasujících na členské schůzi však současnému vedení vyjádřila svým hlasem důvěru, tudíž toto pokračuje dále ve své práci, doplněné o nové členy. Iniciátoři tohoto odvolání se svým rozhodnutím na organizaci závodů nikterak nepodílí a členy pořadatelského týmu nebudou.

V současné době se na své facebookové stránce, která dříve byla pro PAČR oficiální, pouze přiživují na informacích, které pro Vás sami zjistíme nebo dohledáme. Z tohoto důvodu na Vás apelujeme, abyste za směrodatné považovali pouze informace zveřejněné na www.autoklub.cz, na naší oficiální facebookové stránce www.facebook.com/pacrkarting/, stránkách www.poharcr.cz (brzy spustíme nové), popřípadě získané od členů AKMT, kteří mají přípravu sezony 2017 na starost (Robert Doležal, Honza Rieger, Marcela Šípová, Honza Straka, kontakty viz náš web).

Věříme, že naše snaha při jednání padne na úrodnou půdu a letošní sezona bude pro Vás jezdce i soutěžící atraktivnější, než sezony uplynulé.

Pro nejúspěšnější jezdce v rámci jednotlivých kategorií připravujeme ceny, které – troufáme si říci – nemají u nás obdoby. Ačkoliv jednání stále probíhají, velmi pravděpodobně někteří z Vás dostanou jako odměnu možnost ukázat své schopnosti i za volantem ostrého závodního vozu!

Budeme se na Vás těšit!

Váš tým AKMT

 PR AKMT  21.2.2017 Zpět na seznam článků

Další články

Všechny články